โฆษณา Texxon

posted on 04 Jun 2008 08:14 by xiewuji

 

Texxon น้ำมันดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จาก http://www.youtube.com/watch?v=BV5OxcS2mQ0

Texxon -- We're Good Oil.
  

 

Comment

Comment:

Tweet